Privacy verklaring

Zakelijk-voordeel.nl is naast acquisitie-bureau, intermediair tussen een energieleverancier, in dit geval PowerSense B.V. en resellers van energie. Wij verwerken persoonsgegevens onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van deze energieleveranciers en resellers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we voor deze verwerkingsverantwoordelijken verwerken en op basis van welke juridische grondslag.

Zakelijk-voordeel.nl is een handelsnaam van JS Investments BV en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring zoals op deze pagina omschreven. Zakelijk-voordeel.nl is gericht op MKB of Grootverbruikers. Maar is in Principe in de basis hetzelfde.

Contactgegevens

Zakelijk-voordeel.nl
Ceintuurbaan 211
3051KC, Rotterdam

privacy@zakelijk-voordeel.nl

Tel: 010-7620757 (ma t/m vr 10:00 uur tot 18:00 uur).

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens ten gunste van uw energiecontract?

Via eigen kanalen of eventueel een reseller worden energiecontracten gesloten met eindklanten namens voornamelijk één energieleverancier. Zakelijk-voordeel.nl verwerkt persoonsgegevens in opdracht van leveranciers, eigen verkoopkanalen en resellers van energiecontracten. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het proces van het tot stand komen van een energiecontract in samenwerking met onze opdrachtgever. De grondslag ‘Toestemming’ is hiervoor de basis. Dit betekent dat u als eindklant toestemming moet hebben gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan de partij die u benaderd.

Onder instructie van de reseller verwerkt Zakelijke Voordeel de persoonsgegevens in het proces van het tot stand komen van een energiecontract. Tevens worden de persoonsgegevens van de eindklant verwerkt in de facturatie van het gesloten energiecontract aan de energieleverancier dan wel intermediar namens de reseller.
Zodra het energiecontract is gesloten eindigt de verwerkingsverantwoordelijkheid van de reseller en start de verwerkingsverantwoordelijkheid van de energieleverancier dan wel intermediair. Uw persoonsgegevens blijven maximaal 3 maanden bewaard op een beveiligde server van zakelijk-voordeel.nl


De persoonsgegevens die wij onder instructie van een reseller verwerken zijn:

• NAWTEG gegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum)
• IBAN
• IP-adres
• EAN-code

Wanneer verwerkken wij persoonsgegevens voor de energieleverancier(s)?
Zakelijke Voordeel verwerkt persoonsgegevens in opdracht van energieleveranciers dan wel een intermediair. Zodra een energiecontract is gesloten door een reseller verwerkt Zakelijke Voordeel de persoonsgegevens op het door de reseller gesloten energiecontract door het contract over te dragen aan de energieleverancier. De grondslag ‘Uitvoering van een overeenkomst’ is hiervoor de basis. Wanneer u als consument of zakelijke afnemer een vraag of klacht heeft over het energiecontract dat u bent aangegaan, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vraag of klacht te kunnen laten afhandelen door de reseller op verzoek van de energieleverancier. Op verzoek van de leverancier gebruiken we uw persoonsgegevens om de kwaliteit van de dienstverlening van een reseller te beoordelen. Wanneer u niet tevreden bent over hoe u te woord bent gestaan of eventuele andere klachten, dan horen wij dit graag van u. Hiervoor kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken.

De persoonsgegevens die wij onder instructie van een energieleverancier verwerken zijn:


• NAWTEG gegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum)
• IBAN
• IP-adres
• EAN-code

Samengevat de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt


• Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
• Het behandelen van vragen en/of klachten
• Het controleren en verbeteren van de kwaliteit en de dienstverlening richting u als klant

Bewaartermijn gegevens
Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen geldend voor organisaties. Deze bewaartermijn is in de meeste gevallen drie maanden.

Uw privacyrechten

Conform de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@zakelijk-voordeel.nl. Wij zullen u vervolgens informeren over de nodige stappen om uw verzoek in behandeling te kunnen (laten) nemen. Wanneer Zakelijke Voordeel niet verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, dan zullen we u laten weten of u voor uw verzoek contact moet opnemen met de energieleverancier dan wel intermediair.

We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. Als onderdeel van onze reactie zal Zakelijke Voordeel u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

zakelijk-voordeel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door onder andere uw persoonsgegevens binnen onze eigen organisatie te houden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@zakelijk-voordeel.nl

Functionaris gegevensbescherming

zakelijk-voordeel.nl is wettelijk gezien niet verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Wel dienen wij aan te kunnen tonen hoe we aan uw gegevens komen, voor welk doel, bewaartermijn en wat het voordeel voor de klant is.

Verstrekking aan derden
De door Zakelijke Voordeel verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist.

Wijzigingen

Zakelijke Voordeel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt uw vraag stellen via privacy@zakelijk-voordeel.nl of gewoon ons contact formulier invullen.